Partners

Altiplano werkt intensief samen met andere bedrijven die complementair zijn aan onze dienstverlening. De doelstelling is om via dit Altiplano-netwerk te komen tot een Volledig Pakket Team (VPT) ten dienste van de klant.

Wet- en regelgeving wijzigt continu. U verwacht dan ook terecht van Altiplano dat wij op alle vragen omtrent WLZ-zorg, ZVW, WMO, Paramedisch, PGB, AZR, CAO,  Arbeidstijden etc. een juist en volledig antwoord kunnen geven. Omdat de zojuist genoemde begrippen vaak breed te benaderen zijn, is het voor Altiplano een belangrijk streven om samen te werken met VPT partners. VPT partners complementeren elkaar op zaken als roosterproblematiek, kostprijzen en boekhouding.

Een greep uit het Altiplano VP-Team:

Bij Ons Advies

Bij Ons Advies is een ambitieus en snelgroeiend implementatie en adviesbureau in de zorg.
Sinds 2010 zijn zij gespecialiseerd in software implementaties van Nedap Ons*en sinds september 2016 bekend onder de naam Bij Ons Advies.

Altiplano werkt sinds 2017 samen met Bij Ons Advies en gezamenlijk verzorgen wij de implementaties bij diverse zorgaanbieders.
Maak kennis met de mogelijkheden van Bij Ons Advies; 
• Implementaties van Ons met alle bijbehorende facetten;
• Ondersteuning en optimalisatie van ons op afstand OF op locatie als applicatiebeheerder;
• Ondersteuning bij gebruik van verschillende classificatiesystemen zoals: Omaha en Nanda Nic Noc
• Trainingen omtrent optimalisatie van de facturatie, plannen en roosteren, Ons Dossier, etc.
• Kwaliteits- en procesverbeteringen in Ons
• Het maken van een quickscan om uw gehele Ons inrichting te optimaliseren

*Nedap (ONS)
Nedap healthcare heeft een electronisch cliëntendossier genaamd ONS. De Ons® software maakt het mogelijk dat zorgmedewerkers in de VV&T, maar ook GHZ en GGZ zelfstandig hun werk kunnen uitoefenen met alle benodigde tools voor informatievoorziening, samenwerken en verbinden.
Nedap ondersteunt alle laatste overheidswijzigingen en verplichtingen (iWMO, DBC, ZvW etc.). Hierdoor is Nedap inmiddels uitgegroeid tot marktleider voor de langdurige zorg. Dagelijks faciliteert Nedap meer dan 80.000 zorgmedewerkers, variërend van zorgboerderijen en kleine zorgaanbieders, tot de grote instellingen. Met als gezamenlijk doel; meer tijd voor zorg.
Sinds 2018 is Altiplano businesspartner van Nedap ONS.  

Adfincare administratieve dienstverlening BV
Eigenaar Sylvia van Meenen heeft ruime werkervaring op financieel administratief gebied binnen de zorgsector. Gestart in loondienst en sinds 2006 werkzaam als zelfstandig ondernemer in de functie van HEAD/controller bij diverse zorginstellingen door het hele land. Kleine tot middelgrote zorgorganisaties passen het beste bij haar manier van werken. Door Sylvia worden de ontwikkelingen in de regelgeving op de voet gevolgd. Met de verschillende instanties zoals het NZA en de diverse zorgkantoren worden goede contacten onderhouden. De beschikbare kennis wordt gevraagd en ongevraagd ingezet ten behoeve van hun netwerk. Kenmerkend is de mogelijkheid van (periodieke) ondersteuning van het administratieve (declaratie)proces als ook de AO/IC. Altiplano werkt bij veel VV&T-organisaties samen met Afincare als adviseur op de gebieden van iWLZ, cliëntregistratie en WLZ/ZvW.

Altronic
Altronic Automatisering is dé partner die de continuïteit van uw automatisering kan waarborgen. Ze hebben meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van ICT. Kenmerkend is hun partnerships met A- leveranciers, zoals HP, VMWare en Microsoft en men werkt uitsluitend met gecertificeerd personeel. Niet onbelangrijk is tevens hun kennis van de zorg (ICT)!

Vacature Altiplano BV