Zorg in Advies

Altiplano wil u graag helpen de zorglevering, zorgadministratie en sturing op zorg zo efficiënt en doelmatig mogelijk vorm te geven. Daarom staan wij u graag bij met advies op maat. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkeling van zorgpaden
  • Sturing op doelmatige levering van zorg
  • Vormgeven van kwaliteitsbeleid en inrichten van een kwaleitshandboek 
  • Implementatie van een ECD
  • Zorgcontractering
  • Inzicht in de impact van veranderende wet- en regelgeving op uw organisatie
  • Advies hoe om te gaan met de veranderingen in zorgfinanciering
  • Het efficiënter inrichten van administratieve processen
  • Coaching op maat voor middenkader, zorgafdelingen en zorgteams
  • NIEUW ondersteuning bij slimme DOMOTICA toepassingen in de ouderenzorg

Enkele voorbeelden van adviestrajecten die Altiplano reeds succesvol heeft afgerond:

Voor zorginstelling Huize Avondrust in Opheusden: Ondersteuning wet- en regelgeving“. We hebben Huize Avondrust geholpen bij het voldoen aan de normen van de IGZ. We hebben onder andere ondersteuning geboden bij het schrijven van procedures, protocollen en beleid, we hebben interne audits gehouden en dossiercontroles gedaan. 

Voor Wittenbergzorg, een zorginstelling in Haaften Kwaliteitsondersteuning‘, We hebben een kwaliteitshandboek ingericht aan de hand van de HKZ-kwaliteitsnormen en hebben ondersteuning geboden bij de HKZ-certificering. Bij de Thuiszorgers uit Noordwijk hebben we een kwaliteitshandboek ingericht op basis van de ISO-kwaliteitsnormen en de ISO-certificering begeleidt en voor zorginstelling Huize ds. WH Blaak hebben we een handboek opgezet gebaseerd op de PREZO-normen. 

Voor Zorgwaard, een zorgorganisatie uit Puttershoek”Ondersteuning bij zorginkoopeisen en zorgcontractering”. Altiplano heeft Zorgwaard geholpen bij het inrichten van de Zorginkoopmodule. We hebben alle zorginkoopcontracten ingevoerd, inclusief bijbehorende contactpersonen, gerelateerde documenten en betrokken organisaties. Ook hebben we inzichtelijk gemaakt aan welke voorwaarden Zorgwaard al voldoet en welke acties nog nodig zijn om aan alle eisen te voldoen.    

WMO kanteling voor de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Rotterdam. We hebben SOSWAWE geholpen bij het opzetten en implementeren van beleid voortvloeiend uit de decentralisatie van de functie begeleiding.

Voor woon-zorgcentrum Heemzicht in Piershil: Ontwikkeling van operationeel, tactisch en strategisch beleid. Altiplano heeft het middenkader getraind in het opstellen en integreren van beleidsplannen, waarbij de link met de werkvloer centraal stond. Leidraad daarbij was de plan-do-check-act cyclus, die permanente borging in de organisatie mogelijk maakt.

Voor Eilandzorg, een instelling voor ouderenzorg in Zierikzee: Zorgdeclaratie analyses. Altiplano heeft een antwoord gegeven op vragen als: “Hoe kunnen wij adequaat omgaan met de overgang naar prestatiegerichte bekostiging?”, “Hoe kunnen wij sturen op levering van zorg?” en “Hoe kunnen wij onze declaraties analyseren en optimaliseren, om uitval en afkeur te voorkomen?”

Samen met woningcoöperatie HW wonen en  Zorgwaard, een zorgorganisatie uit Puttershoek ”Pilot zorgdomotica”. Altiplano heeft HW wonen en Zorgwaard geholpen bij het opzetten van een domoticapilot. Lees meer op de website www.slimlangerthuis.nl   

Vacature Altiplano BV