Zorg in Advies

Altiplano wil u graag helpen de zorglevering, zorgadministratie en sturing op zorg zo efficiënt en doelmatig mogelijk vorm te geven. Daarom staan wij u graag bij met advies op maat. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • Advies bij het aanvragen van subsidies
 • Advies bij zorginkoop/zorgcontractering
 • Advies bij voldoen aan normen IGJ en andere wet- regelgeving
 • Advies bij kwaliteitstrajecten en (her)certificeringen (HKZ, PREZO, NEN)
 • Advies bij het opzetten en implementeren van zorginnovaties/zorgtechnologie

Voorbeelden van projecten

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van onze huidige projecten. Deze projecten hebben als doel om personeelscapaciteit door ondersteuning van “slimme” bewezen technologische oplossingen zo optimaal mogelijk in te zetten.

 • Domotica (huisautomatisering)
 • Verpleegoproepsystemen
 • Arbeidsbesparende zorgtechnologie (medicijndispenser, slimme bedmat, slim incontinentiemateriaal)
 • Toegangssystemen (digitale sloten voor kamers, maar ook voor medicatieopslag)
 • Sensoring (leefcirkels)
 • Beeldzorg (in combinatie met zorg op afstand)

We zijn trots op de samenwerking en de resultaten bij onze klanten, zoals:

Kwaliteitsondersteuning bij Wittenbergzorg, een zorginstelling in Haaften. We hebben een kwaliteitshandboek ingericht aan de hand van de HKZ-kwaliteitsnormen en hebben ondersteuning geboden bij de HKZ-certificering.

Ondersteuning bij zorginkoopeisen en zorgcontractering bij Zorgwaard, een zorgorganisatie in de Hoeksche Waard. Altiplano heeft Zorgwaard geholpen bij het inrichten van de Zorginkoopmodule. We hebben alle zorginkoopcontracten ingevoerd, inclusief bijbehorende contactpersonen, gerelateerde documenten en betrokken organisaties. Ook hebben we inzichtelijk gemaakt aan welke inkoopvoorwaarden Zorgwaard al voldoet en welke acties nog nodig zijn om aan alle eisen te voldoen.

Een handige koppeling met het Elektronische Cliëntendossier van NEDAP (ONS) maakt het mogelijk om jaarlijks de bijbehorende inkooptarieven te importeren.

“Wmo-kanteling“ voor de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Rotterdam. We hebben Sosawe geholpen bij het opzetten en implementeren van beleid, voortvloeiend uit de decentralisatie van de functie begeleiding. Een mooi project waarbij enerzijds theorie en visie werd ontwikkeld (ZOEKEN) en anderzijds gezocht werd naar de implementatie van het elektronische klantdossier (RIS van de firma Inforing).

Kortom, een vorm van Reablement. Waarbij het doel is om mensen zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg. Met als uitgangspunt: zoveel mogelijk en zo lang mogelijk (weer) zelf blijven doen.

Het Ben Oude NijHuis is een kleinschalige woonvorm, gevestigd in een voormalig klooster in Rotterdam-Overschie. Het is bedoeld voor gezonde senioren en voor mensen met een (lichte) zorgvraag of dementie.

Het Ben Oude NijHuis is een initiatief van MAX-directeur Jan Slagter. Hij wilde laten zien dat het heel goed mogelijk is in Nederland goede verpleeghuiszorg te bieden voor het geld dat de overheid er elk jaar voor betaalt. Mede dankzij de bijdragen van donateurs kon het Ben Oude NijHuis worden verbouwd en ingericht en kon het huis vervolgens in oktober 2017 zijn deuren openen.

In september 2020 hebben Jan Slagter en  neuropsycholoog-professor Eric Scherder, lid van de raad van toezicht van Ben Oude NijHuis de overgang naar Aafje ouderenzorginstelling in Rotterdam ingezet waarmee de continuïteit en professionaliteit ook voor de toekomst geborgd bleef.

Samen met woningcoöperatie HW wonen en zorgorganisatie Zorgwaard, is een pilot zorgdomotica onder de naam “Slim Langer Thuis” gestart.

Altiplano heeft HW wonen en Zorgwaard geholpen bij het uitwerken van de basis ideeën naar de implementatie  van een domoticapilot.
Vanuit het project Slim Langer Thuis worden in de Hoeksche Waard de komende jaren E-health oplossingen in gebruik genomen. Hierbij is tevens de pilot naar een volwaardig programma uitgegroeid en onderdeel gemaakt van een bredere alliantie  onder de naam Thuis in de Kern.

Thuis in de Kern als samenwerkingsverband is gestart vanuit diverse zorgorganisaties in en uit de Hoeksche Waard, maar het is bovenal een uitnodiging aan anderen om de krachten te bundelen. Als gevolg van de dubbele vergrijzing en het feit dat iedereen zo veel en zo lang mogelijk eigen regie wil houden en zelfstandig wil blijven wonen, verschuift onze rol meer van binnen naar buiten.’

De Broeder is een WTZA erkende thuiszorgorganisatie.  Samen hebben we HKZ geïmplementeerd met als doel  zorg zonder gedoe.  Kortom zo min mogelijk bureaucratische lasten voor de cliënt, mantelzorg en behandelaren. Goede zorg, met richtlijnen en afspraken op basis van “de plan do check act methodiek waarbij cliënttevredenheid op de voorgrond staat.

Het resultaat….in 2022 een vermelding in de top 10 van Zorgkaart Nederland (patiëntenfederatie Nederland)!