MyTeam

Met MyTeam worden teams ondersteund bij de administratieve processen. Denk hierbij aan wijkteams, afdelingen, werk- of projectgroepen en commissies.

  • Agenda’s en notulen kunnen snel en eenvoudig direct in MyTeam worden gemaakt.
  • Tijdens een overleg kunnen acties en taken meteen aan collega’s worden toegewezen. Collega’s worden vervolgens herinnerd als de deadline van de taak of actie nadert.
  • Documenten van het eigen team kunnen in MyTeam worden opgeslagen, zonder dat de rest van de organisatie deze ziet.
  • Belangrijke data, zoals van teamvergaderingen, teamuitjes, of scholingen kunnen in de activiteitenkalender worden vermeld.
  • Het team beheert zelf de leden van het team.

MyTeam maakt zelforganisatie een stuk makkelijker!